Rozwiązania EX

To urządzenia iskrobezpieczne do stref zagrożenia wybuchem. W naszej ofercie znajdują się sygnalizatory w wykonaniu EX, ręczne ostrzegacze pożarowe w wykonaniu EX, czujki pożarowe w wykonaniu EX, puszki połączeniowe w wykonaniu EX, oprawy oświetleniowe w wykonaniu EX, oświetlenie awaryjne w wykonaniu EX.

 

Ogólne warunki klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem według dyrektywy ATEX 94/9/EC

oddymianie, trzymacz, napęd drzwiowy, sygnalizator ppoż, przycisk oddymiania, czujka dymu