Wyświetlanie wszystkich wyników: 14

Przycisk oddymiania i przycisk przewietrzenia

Przycisk oddymiania to ręczny element, za pomocą którego wyzwalany jest system oddymiania w przypadku wystąpienia pożaru. Działanie przycisku oddymiania polega na otwarciu przez centralę wyciągów dymu podnosząc bezpieczeństwo osób znajdujących się w zagrożonym budynku. Dzięki temu przyciskowi mamy możliwość szybkiej i sprawnej ewakuacji jak i pracy służb ratunkowych otrzymujących informacje, gdzie zlokalizowany jest pożar. Często zdarza się, że system oddymiania wyposażony jest w przycisk przewietrzania. Służy to do naturalnej wentylacji pomieszczeń poprzez otwieranie lub zamykanie otworów wentylacyjnych.

Jak działa ręczny przycisk oddymiania?

Uruchomienie przycisku oddymiania następuje przez silne naciśnięcie szybki lub uderzenie osłony, która po uchyleniu się umożliwi większy dostęp do przycisku przełącznika inicjującego oddymianie. Wciśnięcie tego przycisku powoduje wysłanie informacji do centrali oddymiania, która zwrotnie włącza sygnalizację POŻAR i świeci się czerwona dioda. Wraz z wciśnięciem przycisku przełącznika strzałki wskazujące zmieniają kolor z czarnego na żółty. Skasowanie alarmu dokonuje się specjalnym kluczem, który zablokuje w normalnym jej położeniu, w stanie gotowości szybkę osłonkę. Ręczny przycisk oddymiania jest wykonany z pomarańczowego tworzywa, zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce i tak, aby był zauważalny. System oddymiania często idzie w parze z przyciskiem przewietrzenia. Przycisk przewietrzenia jest przewidziany do ręcznego otwierania czy zamykania okna lub klapy wentylacyjnej w systemach oddymiania budynku. Ręczny przycisk oddymiania spotykamy najczęściej w biurowcach, klatkach schodowych i ciągach komunikacyjnych różnego typu obiektów. Przycisk ten powinien być przede wszystkim widoczny oraz łatwo dostępny, tak aby w sytuacji zagrożenia bez problemu go uruchomić i usprawnić ewakuacje. Odymianie może obejmować cały obiekt lub wybraną strefę np. klatkę schodową. Poprzez sprawne usunięcie dymu z obiektu nie tylko może uratować ludzkie życie, ale przede wszystkim pozwala ograniczyć rozpowszechnianie się pożaru i zniwelować straty materialne.