Systemy ssp

System sygnalizacji pożaru jest jednym z najistotniejszych systemów wdrażanych w budynkach użyteczności publicznej i prywatnej. Odpowiednio zaplanowany i zainstalowany pełen we wszystkie kluczowe elementy system ssp ma nieprzecenioną rolę w ochronie życia, mienia oraz zasobów środowiskowych. Od jego sprawności zależy jak najszybsze powiadomienie służb ratunkowych o powstałym zagrożeniu pożarowym minimalizując tym samym jego skutki.

Elementy składowe Systemów Sygnalizacji Pożarów:

Systemy ssp by funkcjonowały sprawnie i spełniały swoją rolę muszą być zaopatrzone we współpracujące ze sobą elementy tworząc skoordynowany system sygnalizacji pożarowej.

Do niektórych z nich należą:

  • Centrale ppoż – żadne systemy ssp nie są w stanie funkcjonować bez jednostki centralnej będącej głównym komputerem systemu. Centrale ppoż pełnią nadrzędną funkcję zbierając i analizując dane gromadzone z urządzeń detekcyjnych. W efekcie czego inicjuje adekwatną do zdarzenia odpowiedź. Centrale ppoż różnią się od siebie budową i funkcjonalnością. W zależności od potrzeb do dyspozycji są centrale różniące się ilością modułów, które mogą obsługiwać. Dobór centrali jest jedną z głównych kwestii do rozważenia w trakcie prac nad projektowaniem systemu ssp,
  • Skrzynki na klucze ewakuacyjne – wymogi formalne, prawne i dobre praktyki funkcjonalne stanowią, by klucze do drzwi czy bram ewakuacyjnych znajdowały się w łatwo dostępnym i dobrze oznaczonym miejscu spełniając zasadę, aby były łatwo dostrzegalne i znajdowały się w dobrze doświetlonym miejscu jednocześnie chroniąc przed czynnikami zewnętrznymi,
  • Przyciski ppoż – żadne dobrze funkcjonujące systemy ssp nie mają racji bytu bez modułów integrujących i peryferyjnych. Fachowo zainstalowane i rozplanowane w miejscach strategicznych przyciski ppoż pełnią szereg funkcji w zależności od przeznaczenia, np. otwieranie i zamknięcie klap oddymiających (przy informacji zwrotnej wysłanej przez centrale ppoż), otwarcie drzwi i bram ewakuacyjnych, sprowadzenie wind czy aktywowanie urządzeń gaszących,
  • Czujki zasysające – charakteryzują się wysoką czułością. Są zintegrowanym elementem z systemem rur ze specjalnymi otworami a działanie polega na zasysaniu powietrza poprzez element detekcyjny przy jednoczesnej analizie cząsteczkowej jego składu,
  • Sygnalizatory – są alarmującymi urządzeniami posługującymi się głośnymi wrażeniami akustycznymi lub optyczno-akustycznymi. Dźwiękowy system ostrzegawczy jest jednym z najpopularniejszych sposobów alarmowania o stanie zagrożenia. Oprócz odtwarzania alarmu możliwe jest również nadawanie komunikatów alarmowych,
  • Czujniki multisensorowe – to kombinacja kilku detektorów (np. czujniki dualne) rozmieszczone w jednej obudowie. Najczęściej wykorzystywane są wspólnie sensory temperaturowy i optyczny. Informacja odbierana przez nie jest poddawana analizie przez określone algorytmy. Dzięki odbieraniu kilku informacji minimalizowane jest ryzyko fałszywych alarmów i znaczny wzrost bezpieczeństwa dzięki możliwości szybkiej reakcji pozostałych modułów, jakie w swojej sieci ma dany system sygnalizacji pożarowej.

Instalacja SSP

Profesjonalnie rozplanowany i zainstalowany system sygnalizacji pożarowej to nie tylko dbałość o najwyższe standardy bezpieczeństwa w budynku, ale również obowiązek. Obowiązujące rozporządzenia w zakresie bezpieczeństwa i wymagania przepisów ochrony przeciwpożarowej nakładają obowiązek posiadania takiego systemu. Systemy ssp powinny być stale monitorowane i rozbudowywane w zależności od potrzeb, przeznaczenia i wielkości budynku. Instalacja ssp jest obowiązkowa w przypadku każdego budynku o publicznym i komercyjnym zastosowaniu. Fachowe wdrożony System sygnalizacji pożaru z wykorzystaniem wysokiej jakości jego elementów relatywnie przekłada się na poziom bezpieczeństwa w budynku. Posiadanie w pełni sprawnego, przemyślanego i funkcjonalnego systemu jest jednym z wymogów technicznych oddania budynku do użyteczności powszechnej. Obecność sprawnego, funkcjonalnego, intuicyjnego a przede wszystkim szybko działającego systemu jest formalną koniecznością w sprawach związanych z ubezpieczeniem.