Wyświetlanie wszystkich wyników: 13

Centrale przeciwpożarowe

Centrala przeciwpożarowa odpowiada za monitorowanie i ewentualne uruchamianie urządzeń systemu ppoż. Centrale pożarowe są sercem systemu do którego podłączone są urządzenia takie jak czujki pożarowe, sygnalizatory, przyciski ROP i moduły kontrolno-sterujące. Centrale ppoż. To najważniejszy element systemu ppoż. Przed ich dobraniem, ważne jest aby sprawdzić ilość elementów czy pętli, które potrzebne są na danym obiekcie oraz ustalić do ilu elementów można rozszerzyć daną centralę jeśli w przyszłości przewidujemy rozbudowę systemu. Centrale przeciwpożarowe różnych producentów często nie są ze sobą kompatybilne. Warto więc zwrócić na to uwagę, jeśli mamy istniejący obiekt na którym jest już zainstalowany system sygnalizacji pożaru.

Centrale przeciwpożarowe muszą być w pełni przebadanymi i certyfikowanymi urządzeniami. Ich instalacja oraz programowanie powinno zostać przeprowadzone przez przeszkolone osoby zajmujące się instalacjami niskoprądowymi.

Gdzie należy zainstalować system centrali ppoż ?

Centrale przeciwpożarowe wymagane są prawnie zwłaszcza w budynkach przemysłowych czy usługowych, takich jak np. hotele, biurowce, centra handlowe, hale produkcyjne jak i magazyny, w których ochrona przeciwpożarowa powinna być na jak najwyższym poziomie. Poprzez zamontowanie certyfikowanych urządzeń zyskasz pewność, że budynek został w pełni zabezpieczony i funkcjonuje zgodnie z przepisami ppoż.

W jaki sposób działa system sygnalizacji przeciwpożarowej?

System wykrywania i sygnalizacji pożaru w sytuacji zagrożenia pod wpływem ulatniającego się dymu uruchamia czujniki, które wysyłają sygnał do centrali. Centrala przeciwpożarowa włącza sygnalizację oraz systemy podwykonawcze do których należy między innymi system oddymiania, system zamknięć ogniowych zwalniający drzwi pożarowe czy instalacje tryskaczowe. Centrala przeciwpożarowa może również spowodować zatrzymanie prac urządzeń i przekazać sygnał do straży pożarnej.

Dlaczego warto montować centrale przeciwpożarową?

Instalacja centrali przeciwpożarowej w budynku przede wszystkim zabezpiecza wszystkich użytkowników obiektu przed zagrożeniem dymem i ogniem. Centrala przeciwpożarowa wraz z elementami systemu pozwala na wykrycie pożaru w jego początkowej fazie, dlatego łatwiej jest uratować i ewakuować osoby przebywające w danym obiekcie. Centrala przeciwpożarowa umożliwia szybkie i bardzo precyzyjne zlokalizowanie miejsca zagrożenia w przypadku elementów adresowalnych, sygnalizuje otoczenie o niebezpieczeństwie oraz w przypadku odpowiedniego zaprogramowania informuje służby straży pożarnej o pożarze.