Wyświetlanie wszystkich wyników: 38

Zasilacz pożarowy

Zasilacze jak i akumulatory spełniają bardzo ważną rolę w Systemie Sygnalizacji Pożaru. Uszkodzenie albo częściowa awaria może mieć wyjątkowo groźne skutki dla całego układu. Kiedy zdarzy się jednoczesna awaria obu urządzeń, spowoduje to całkowite unieruchomienie systemu. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu powinny być sygnalizowane natychmiast za pomocą czytelnych komunikatów. Zasilacze pożarowe powinny posiadać zgodność z normą EN54-4, świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB jak i certyfikat stałości właściwości użytkowych.

Zasilacz buforowy

Zasilacz buforowy może pełnić funkcję źródła zasilania stałego jak i awaryjnego. akumulator podłączony pod zasilacz buforowy w czasie normalnej pracy jest utrzymany w stanie pełnego naładowania. Kiedy dojdzie do awarii sieci głównej zasilacz buforowy natychmiastowo aktywuje odpowiedni przekaźnik a prąd zaczyna być pobierany z akumulatora, co zapewnia nieprzerywany dopływ energii.

Zasilacze jako rezerwowe źródło energii 

Na wszelki wypadek uszkodzenia głównej sieci trzeba zapewnić zasilanie rezerwowe z dodatkowych źródeł. Może to być bateria akumulatorów lub całkowicie niezależna linia sieci zasilającej. W przypadku, gdy zasilanie dodatkowe pochodzi z dodatkowych akumulatorów ich pojemność powinna wystarczyć do zasilania instalacji podczas wszystkich potencjalnych przerw w dostawie prądu z głównej sieci i przeprowadzenia działań w celu usunięcia awarii. Aby umożliwić pracę instalacji w przypadku możliwego uszkodzenia sprzętu lub zasilania sieciowego, to zasilanie rezerwowe powinno być zdolne do utrzymania instalacji w stanie pracy w ciągu 72 godzin oraz do zapewnienia możliwości alarmowania przynajmniej przez dodatkowe 30 minut. Jeśli uszkodzenie zostanie natychmiastowo zgłoszone a zawartej umowie o konserwacji zapewnia się naprawę w czasie krótszym niż 24h to minimalna pojemność baterii akumulatorów zasilania rezerwowego mogłaby być zmniejszona z 72h do 20. Jeżeli na miejscu przez całą dobę do dyspozycji są zamienne części, służby remontowe i awaryjny zespół prądotwórczy to ten zakres czasowy może zostać skrócony dodatkowo do 4h.