Nowy przycisk w naszej ofercie

przycisk oddymiania, Oddymianie

Nowy Ręczny Przycisk Oddymiania

RPO-02 !

Od dziś w naszej ofercie dostępny jest nowy przycisk RPO-02.
Przycisk ten zastępuje RPO-01, będąc w pełni kompatybilnym z całą gamą central AFG 2004.